แร้ไฟ http://armpits-fire.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-09-2006&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-09-2006&group=5&gblog=17 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เถียงกันทำไม????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-09-2006&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-09-2006&group=5&gblog=17 Tue, 19 Sep 2006 22:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-09-2006&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-09-2006&group=5&gblog=16 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เดช..ไอ้อ้วน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-09-2006&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-09-2006&group=5&gblog=16 Wed, 06 Sep 2006 0:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-08-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-08-2006&group=5&gblog=15 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[คณิตคิดสนุก..ตอน "3 แบบฝึกหัด วัดใจ.."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-08-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-08-2006&group=5&gblog=15 Sun, 27 Aug 2006 22:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2006&group=5&gblog=14 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[........."บรึ๋ย".........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2006&group=5&gblog=14 Thu, 17 Aug 2006 22:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2006&group=5&gblog=13 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กหญิงชรา.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2006&group=5&gblog=13 Sun, 06 Aug 2006 23:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-07-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-07-2006&group=5&gblog=12 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[มาร์คเป็นตัวของตัวเอง VS มาร์คเป็นแอ๊ปเปิ้ลดีกว่า ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-07-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-07-2006&group=5&gblog=12 Sun, 30 Jul 2006 23:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-07-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-07-2006&group=5&gblog=11 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[มหัศจรรย์ เดบิต - เครดิต ชีวิตหนี้ แร้ไฟสมาร์ทการ์ด - อิเล็กตรอน??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-07-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-07-2006&group=5&gblog=11 Fri, 21 Jul 2006 23:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-07-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-07-2006&group=5&gblog=10 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดอ่อนจากการที่ Whiteใจ.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-07-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-07-2006&group=5&gblog=10 Sat, 08 Jul 2006 0:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-05-2006&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-05-2006&group=4&gblog=19 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA["รหัสลับ โฮ๋ง เมี๊ยว"!!! The Dog Cat CODE.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-05-2006&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-05-2006&group=4&gblog=19 Fri, 19 May 2006 0:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-05-2006&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-05-2006&group=4&gblog=18 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรตมิวสิก..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-05-2006&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-05-2006&group=4&gblog=18 Fri, 12 May 2006 0:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-05-2006&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-05-2006&group=4&gblog=17 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[งมงายในมหาสมุทร...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-05-2006&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-05-2006&group=4&gblog=17 Thu, 04 May 2006 0:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-04-2006&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-04-2006&group=4&gblog=16 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานเรื่องนี้...สอนให้รู้ไหม??.....^-^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-04-2006&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-04-2006&group=4&gblog=16 Wed, 26 Apr 2006 0:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-04-2006&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-04-2006&group=4&gblog=15 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวใน Food center.....แต่เธอ...บ๊ายบาย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-04-2006&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-04-2006&group=4&gblog=15 Sun, 09 Apr 2006 3:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-01-2006&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-01-2006&group=4&gblog=14 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[บิดาเบ่ง...!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-01-2006&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-01-2006&group=4&gblog=14 Mon, 30 Jan 2006 0:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-04-2006&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-04-2006&group=4&gblog=13 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[จราจรชีวิต....^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-04-2006&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-04-2006&group=4&gblog=13 Sat, 01 Apr 2006 0:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-03-2006&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-03-2006&group=4&gblog=12 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัว..กล้า..กับ..อาเฮียจอมซ่อมรถ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-03-2006&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-03-2006&group=4&gblog=12 Mon, 20 Mar 2006 22:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-02-2006&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-02-2006&group=4&gblog=10 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[สกุล...รุนชาติ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-02-2006&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-02-2006&group=4&gblog=10 Sat, 11 Feb 2006 1:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-01-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-01-2006&group=3&gblog=17 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[พวกเราเป็น...มนุษย์ต่างดาว!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-01-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-01-2006&group=3&gblog=17 Tue, 24 Jan 2006 1:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-01-2006&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-01-2006&group=3&gblog=16 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชาภาษาทัย @#%$...!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-01-2006&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-01-2006&group=3&gblog=16 Sat, 21 Jan 2006 0:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-01-2006&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-01-2006&group=3&gblog=15 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[คนกระจอก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-01-2006&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-01-2006&group=3&gblog=15 Wed, 11 Jan 2006 23:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-01-2006&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-01-2006&group=3&gblog=14 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเรื่อง "น้ำเน่า" มาเล่าให้ฟัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-01-2006&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-01-2006&group=3&gblog=14 Tue, 17 Jan 2006 1:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2005&group=3&gblog=13 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาร์ตี้คนตาย.....^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2005&group=3&gblog=13 Thu, 01 Dec 2005 14:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=18-11-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=18-11-2005&group=3&gblog=12 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าสาวหลากสี.......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=18-11-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=18-11-2005&group=3&gblog=12 Fri, 18 Nov 2005 0:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-12-2005&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-12-2005&group=3&gblog=11 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ไรเด้อร์ - นินจา - ซามูไร....และควายธนู!!!???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-12-2005&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-12-2005&group=3&gblog=11 Fri, 23 Dec 2005 21:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-11-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-11-2005&group=3&gblog=10 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[การตัดสินใจของวัยรุ่นเซ็ง.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-11-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-11-2005&group=3&gblog=10 Sat, 12 Nov 2005 0:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-06-2009&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-06-2009&group=2&gblog=28 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[..................]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-06-2009&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-06-2009&group=2&gblog=28 Mon, 01 Jun 2009 3:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2008&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2008&group=2&gblog=27 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[.......โอ้ เมื่อมีไฟๆๆ...ลุกขึ้นแดงจ้า.......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2008&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-08-2008&group=2&gblog=27 Sun, 17 Aug 2008 5:02:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-06-2008&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-06-2008&group=2&gblog=26 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[..... "กัปตัน...ผักคะน้า" .....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-06-2008&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-06-2008&group=2&gblog=26 Fri, 06 Jun 2008 17:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-02-2008&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-02-2008&group=2&gblog=25 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[................. บทเพลงของโบบ้า ..................]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-02-2008&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-02-2008&group=2&gblog=25 Fri, 08 Feb 2008 12:30:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2007&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2007&group=2&gblog=24 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ ^_^ ... คุณปลื้ม ... ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2007&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2007&group=2&gblog=24 Mon, 26 Nov 2007 13:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-10-2007&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-10-2007&group=2&gblog=22 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA["... ชายผู้มองไม่เห็นอนาคต ..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-10-2007&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-10-2007&group=2&gblog=22 Sun, 07 Oct 2007 3:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-07-2007&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-07-2007&group=2&gblog=21 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ความมั่นใจของ.."นายเนื้อสับ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-07-2007&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-07-2007&group=2&gblog=21 Sat, 28 Jul 2007 1:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-07-2007&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-07-2007&group=2&gblog=20 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ แร้สาระ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-07-2007&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=11-07-2007&group=2&gblog=20 Wed, 11 Jul 2007 23:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-06-2007&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-06-2007&group=2&gblog=19 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[.......... กัปตัน"จิม"กระดูกเหล็ก..........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-06-2007&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-06-2007&group=2&gblog=19 Mon, 25 Jun 2007 4:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2007&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2007&group=2&gblog=18 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[".....กลิ่นของความรัก....."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2007&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2007&group=2&gblog=18 Sat, 02 Jun 2007 1:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-05-2007&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-05-2007&group=2&gblog=17 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[..................APRIL FOOLS' DAY....................]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-05-2007&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-05-2007&group=2&gblog=17 Tue, 01 May 2007 1:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-03-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-03-2007&group=2&gblog=16 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุ๊ด ตะละลุ๊ด ตุ๊ดๆ.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-03-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=24-03-2007&group=2&gblog=16 Sat, 24 Mar 2007 23:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-01-2007&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-01-2007&group=2&gblog=14 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[วันผู้ใหญ่ 2550...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-01-2007&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-01-2007&group=2&gblog=14 Sat, 13 Jan 2007 3:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-10-2006&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-10-2006&group=2&gblog=13 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[!!!...สงครามในห้องนอน...!!! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-10-2006&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-10-2006&group=2&gblog=13 Wed, 04 Oct 2006 1:14:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-08-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-08-2005&group=1&gblog=10 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุมทรัพย์เพลงฮิตพี่เบี้ยว เสียวหูโว้ย!!! (เสร็จแย้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-08-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-08-2005&group=1&gblog=10 Mon, 01 Aug 2005 12:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-02-2010&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-02-2010&group=6&gblog=4 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[........แฝดนรกของ CUPID........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-02-2010&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=27-02-2010&group=6&gblog=4 Sat, 27 Feb 2010 19:40:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-09-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-09-2009&group=6&gblog=3 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[........ นักแอบชอบ ...........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-09-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-09-2009&group=6&gblog=3 Tue, 22 Sep 2009 19:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-08-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-08-2009&group=6&gblog=2 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[........สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม..............................]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-08-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=23-08-2009&group=6&gblog=2 Sun, 23 Aug 2009 21:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-08-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-08-2009&group=6&gblog=1 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[..........ผมไม่ได้เหงา..........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-08-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=09-08-2009&group=6&gblog=1 Sun, 09 Aug 2009 14:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-06-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-06-2006&group=5&gblog=7 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[วินัย...ไกลบุตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-06-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-06-2006&group=5&gblog=7 Thu, 29 Jun 2006 0:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2006&group=5&gblog=6 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอร้อง "บัลลังค์มังกร" ...ตอนตี 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=02-06-2006&group=5&gblog=6 Fri, 02 Jun 2006 22:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=16-06-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=16-06-2006&group=5&gblog=4 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[สำคัญ...ผิด ?^-^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=16-06-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=16-06-2006&group=5&gblog=4 Fri, 16 Jun 2006 23:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-06-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-06-2006&group=5&gblog=2 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[แร้ไฟ..ชอบผู้หญิงแบบไหน?...^-^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-06-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-06-2006&group=5&gblog=2 Thu, 08 Jun 2006 3:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-05-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-05-2006&group=5&gblog=1 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[Dead POEM Society....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-05-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=25-05-2006&group=5&gblog=1 Thu, 25 May 2006 22:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-04-2006&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-04-2006&group=4&gblog=9 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[แร้ไฟ...พลิ้ว ?..In the Jungle..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-04-2006&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=19-04-2006&group=4&gblog=9 Wed, 19 Apr 2006 4:36:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-03-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-03-2006&group=4&gblog=8 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[หวั่น...ฝัน...หวาน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-03-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=13-03-2006&group=4&gblog=8 Mon, 13 Mar 2006 22:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-02-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-02-2006&group=4&gblog=7 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิคขวิด.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-02-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-02-2006&group=4&gblog=7 Sat, 04 Feb 2006 0:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-02-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-02-2006&group=4&gblog=5 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[มาครับบูชา...^-^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-02-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-02-2006&group=4&gblog=5 Wed, 15 Feb 2006 22:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-03-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-03-2006&group=4&gblog=4 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[แดดร้อน ..คนท้อง...ร่ำร้องหาอุลตร้าแมน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-03-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-03-2006&group=4&gblog=4 Sun, 26 Mar 2006 2:36:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-02-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-02-2006&group=4&gblog=3 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบความสำเร็จในชีวิต....ใคร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-02-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-02-2006&group=4&gblog=3 Mon, 20 Feb 2006 13:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-03-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-03-2006&group=4&gblog=2 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีเกินไป(ไหน) ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-03-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-03-2006&group=4&gblog=2 Mon, 06 Mar 2006 22:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-02-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-02-2006&group=4&gblog=1 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำทะลึ่งเบ่เบ๊..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-02-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-02-2006&group=4&gblog=1 Tue, 28 Feb 2006 13:08:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-12-2005&group=3&gblog=9 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA["รีบร้อน"......"ไม่รีบ...ก็ไม่ร้อน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=30-12-2005&group=3&gblog=9 Fri, 30 Dec 2005 21:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-12-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-12-2005&group=3&gblog=8 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอน่ะใจร้าย ของนายปลาอ้วน ^_^...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-12-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=08-12-2005&group=3&gblog=8 Thu, 08 Dec 2005 2:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2005&group=3&gblog=7 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหนาว..หรือลมเหงา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=26-11-2005&group=3&gblog=7 Sat, 26 Nov 2005 0:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-12-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-12-2005&group=3&gblog=6 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครๆ เค้าก็......กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-12-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=12-12-2005&group=3&gblog=6 Mon, 12 Dec 2005 2:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2005&group=3&gblog=5 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ถอนใจ...ปักใจ....เพลงใหม่...เพลงเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2005&group=3&gblog=5 Thu, 03 Nov 2005 1:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-12-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-12-2005&group=3&gblog=4 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่อนรายวัน.....อันละ15บาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-12-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=17-12-2005&group=3&gblog=4 Sat, 17 Dec 2005 2:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-12-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-12-2005&group=3&gblog=3 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[หงุดหงิด แบบบิดๆเบี้ยว ขอแปลงเป็นมดเขียว V3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-12-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=04-12-2005&group=3&gblog=3 Sun, 04 Dec 2005 2:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=05-01-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=05-01-2006&group=3&gblog=2 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันแพงๆ....แฝงคุณธรรม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=05-01-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=05-01-2006&group=3&gblog=2 Thu, 05 Jan 2006 1:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-10-2005&group=3&gblog=1 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมาลัย.....ไม่มา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=28-10-2005&group=3&gblog=1 Fri, 28 Oct 2005 0:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2006&group=2&gblog=8 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[สยามฯประเทศ.............]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=03-11-2006&group=2&gblog=8 Fri, 03 Nov 2006 3:19:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=14-12-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=14-12-2006&group=2&gblog=5 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตร(ลับ)ของสสารที่แข็งที่สุด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=14-12-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=14-12-2006&group=2&gblog=5 Thu, 14 Dec 2006 4:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-01-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-01-2007&group=2&gblog=4 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[.......!!!........ลับแร้........!!!.......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-01-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-01-2007&group=2&gblog=4 Mon, 29 Jan 2007 11:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2006&group=2&gblog=3 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[..อสุจิขี้แพ้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-12-2006&group=2&gblog=3 Fri, 01 Dec 2006 0:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-11-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-11-2006&group=2&gblog=2 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[.."ชาย..ผู้ซื่อสัตย์"..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-11-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=15-11-2006&group=2&gblog=2 Wed, 15 Nov 2006 3:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[..........ทบทวน..........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 Sun, 31 Dec 2006 20:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-11-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-11-2005&group=1&gblog=9 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ม่วงเหม่งเมตัล…..มันส์กระแทกตูด!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-11-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=07-11-2005&group=1&gblog=9 Mon, 07 Nov 2005 3:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-10-2005&group=1&gblog=8 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แฝด แดดเดียว เฟี้ยวใจหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-10-2005&group=1&gblog=8 Mon, 10 Oct 2005 16:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-11-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-11-2005&group=1&gblog=7 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[น้าหล่ออมตะออกงานใหม่ แต่น้องหล่อขาดใจไซร้ฟังงานเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-11-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=01-11-2005&group=1&gblog=7 Tue, 01 Nov 2005 2:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-10-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-10-2005&group=1&gblog=6 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[มาอบอุ่นหัวใจ กับกีต้าร์ซามูไรคู่ ดูผกผัน กันเถอะเรา! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-10-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=20-10-2005&group=1&gblog=6 Thu, 20 Oct 2005 3:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-09-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-09-2005&group=1&gblog=5 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่ขา คนใหม่ แต่ลายคราม นามลุงมือเต่า!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-09-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=10-09-2005&group=1&gblog=5 Sat, 10 Sep 2005 17:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-09-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-09-2005&group=1&gblog=4 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[T – BONE STEAK ชิ้นโต โอ้โห อิ่มจัง!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-09-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=29-09-2005&group=1&gblog=4 Thu, 29 Sep 2005 18:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2005&group=1&gblog=3 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอคารวะแด่ เดชไอ้ด้วน ซ้ายอำมหิต ปลิดวิญญาณ METAL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=06-08-2005&group=1&gblog=3 Sat, 06 Aug 2005 21:01:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-09-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-09-2005&group=1&gblog=2 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มหน้ามน คนของกองทัพ กับเพลงเพราะจับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-09-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=21-09-2005&group=1&gblog=2 Wed, 21 Sep 2005 3:06:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 http://armpits-fire.bloggang.com/rss <![CDATA["ไห - เหล็ก - ฟิน"....โภชนา..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=armpits-fire&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 Tue, 22 Nov 2005 19:11:58 +0700